jeudi 1 octobre 2020

LAREALITETURF

 

 

JEUDI 01 OCTOBRE 2020
13h50 - PRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL

 LAREALITETURF

a voir PIKTURFGENI

   LES 2SUR 4

2---4

mercredi 30 septembre 2020

LAREALITETURF

 

 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
13h50 - PRIX DE LA VILLE DU MANS

 LAREALITETURF

a voir PIKTURFGENI

   LES 2SUR 4

15---12

mardi 29 septembre 2020

LAREALITETURF

 

 

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
13h50 - PRIX ROLAND FOUGEDOIRE

 LAREALITETURF

a voir PIKTURFGENI

   LES 2SUR 4

7---2

lundi 28 septembre 2020

LAREALITETURF

 

 

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
13h50 - PRIX D'EGLETONS

 LAREALITETURF

a voir PIKTURFGENI

   LES 2SUR 4

6---8

dimanche 27 septembre 2020

LAREALITETURF

 

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
15h15 - PRIX DE BIHOREL

 LAREALITETURF

a voir PIKTURFGENI

   LES 2SUR 4

10---11---12

samedi 26 septembre 2020

LAREALITETURF

 

 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
15h15 - PRIX VIOLON II

 LAREALITETURF

a voir PIKTURFGENI

   LES 2SUR 4

1---4---12

 

vendredi 25 septembre 2020

LAREALITETURF

 

 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020
20h15 - PRIX LES CARRIERES DE CHAFFENAY

 LAREALITETURF

a voir PIKTURFGENI

   LES 2SUR 4

1---5---7